1.4 - Podpora preventivního protipovodňového opatření

Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření

Typy podporovaných projektů

 • zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení,
 • zpracování podkladů pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní,
 • zpracování podkladových analýz na státní a regionální úrovni pro 2. období plánování dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik (aktualizace vymezení oblastí s významným povodňovým rizikem, mapy rizik a mapy povodňového nebezpečí, návrhy efektivních opatření jako podklad pro plány pro zvládání povodňových rizik, dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem, zpracování podkladů pro aktualizaci plánů pro zvládání povodňových rizik),
 • studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v oblastech s potenciálním povodňovým rizikem viz „Vymezení oblastí s potenciálně významným povodňovým rizikem v ČR“, jako podklad pro následnou realizaci vybraných protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření.

Budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na celostátní úrovni, digitální povodňové plány.

Typy podporovaných projektů

 • budování a modernizace systému předpovědní povodňové služby, včetně budování a modernizace měřících stanic,
 • budování a rozšíření varovných a výstražných systémů v rámci hlásné povodňové služby na státní úrovni, tvorba digitálních povodňových plánů včetně naplňování sdílených databází Povodňového informačního systému.

Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány.

Typy podporovaných projektů

 • budování a modernizace systému předpovědní povodňové služby, včetně budování a modernizace měřících stanic,
 • budování a rozšíření varovných a výstražných systémů v rámci hlásné povodňové služby na regionální a místní úrovni, tvorba digitálních povodňových plánů včetně naplňování sdílených databází Povodňového informačního systému.

 

Máte zájem o zajištění dotace? Kontaktujte nás!

Výzvy

145. výzva

 • stav: Probíhá příjem žádostí
 • začátek příjmu žádostí: 03. 02. 2020
 • ukončení příjmu žádostí: 07. 05. 2020
 • přiložené soubory:
  Text 145. výzvy (velikost: 340.09 kB)

147.výzva

 • stav: Probíhá příjem žádostí
 • začátek příjmu žádostí: 01. 04. 2020
 • ukončení příjmu žádostí: 30. 09. 2020
 • přiložené soubory:
  Text 147. výzvy (velikost: 145.23 kB)

149. výzva

 • stav: Plánovaná
 • začátek příjmu žádostí: 15. 10. 2020
 • ukončení příjmu žádostí: 17. 12. 2020
Zobrazit všechny výzvy